« חזור

האם עליי כדייר לשלם מכיסי עבור פיקוח על פרויקט התמ"א 38?

בהחלט לא.

מקובל היום, כי היזם מקצה לדיירים סכום קבוע מדי חודש למשך כל מהלך הפרויקט לטובת מפקח הנדסי מטעמם על הפרויקט. דאגו להבטיח את העניין בהסכם שאתם חותמים אל מול יזם הפרויקט.

« חזור