« חזור

באיזה שלב כדאי לשלב את המפקח בניה ההנדסי?

האידיאל, בטרם גובש ההסכם אל מול היזם, וזאת על מנת להבטיח שהמפרט הטכני עומד בכל התקנים הנדרשים ומספק את מירב הזכויות וההטבות להם זכאים דיירי הבניין.

« חזור